PDF: Tekst

ReportR: Tekst


Deze functie is opgenomen in het ReportR-plan. Neem contact met ons op voor meer informatie.


Kies de tekstwidget om alinea's of tekstzinnen te schrijven die in het rapport moeten worden weergegeven. Gebruik de tekstwidget om meer informatie over vragen te geven, feedback te geven of een bepaald antwoord uit te leggen.


ReportR - Tekst


Typ uw tekst in het vak en maak het op zoals u wilt met behulp van de pictogrammen van de editor. Bekijk onze WYSIWYG-gids voor meer informatie over hoe u uw tekst aantrekkelijk en professioneel kunt maken. De manier waarop u de tekst opmaakt, is de manier waarop deze in het PDF-rapport wordt weergegeven, dus zorg ervoor dat de tekst op de juiste manier wordt verdeeld en zorg ervoor dat het lettertype de juiste grootte heeft.


Tip: Voeg tekst toe vóór elk van de andere widgets zodat respondenten weten wat er wordt weergegeven, bijvoorbeeld: beschrijf exact wat de tabel of spiderchart weergeeft.Tip: Om geavanceerde ontwerpwijzigingen in de widgets aan te brengen, kunt u een aangepast CSS-bestand uploaden.


Als u meerdere tekstwidgets toevoegt, kunt u voor elke uitkomst in uw vragenlijst een andere tekstversie maken. 

Als u deze widget alleen onder bepaalde voorwaarden wilt weergeven, is het tijd om de logica van de widget in te stellen. Klik op regel aanpassen en selecteer nu in het vervolgkeuzemenu welke voorwaarde er moet worden gebruikt om te beslissen wanneer de widget moet worden weergegeven.


PDF widget regels


Nadat u de beginvoorwaarde heeft gekozen, kunt u precies aangeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Het antwoord op de vraag moet bijvoorbeeld groter zijn dan een bepaald aantal. Als u een complexere voorwaarde nodig heeft, klik dan op de witte cirkel met een paars + teken om een criteria toe te voegen die naast de andere criteria komen (EN), of in plaats van (OF).


ReportR widget logica regels


Tip: Als u uitkomsten heeft ingesteld, kunt u een uitkomst kiezen als criterium voor het weergeven van de widget. Kies uitkomst in het vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens wat de uitkomst wel of niet gelijk moet zijn, zodat de widget wordt weergegeven. U kunt de uitkomst instellen als het enige criterium, of als een extra criterium zoals hieronder weergegeven. In dit voorbeeld hebben we op de paarse + knop geklikt en toegevoegd dat de widget moet worden weergegeven als zowel aan het antwoord op introveldcriteria EN aan de uitkomstcriteria is voldaan.


ReportR - widget logica regels uitkomst

Nadat u de logica-regels heeft opgeslagen, vergeet dan zeker niet om de PDF op te slaan! Daarna bent u klaar om meer widgets toe te voegen!

Bekijk ook onze andere widget handleidingen:

  1. Tabel
  2. Pagina Einde
  3. Vraag blok KPI
  4. Spiderchart
  5. Bar Chart
  6. Formule KPI
  7. Staafdiagram
  8. Meterdiagram
  9. Cirkeldiagram
  10. Beeld
S
Support is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.